Impressum

Deze site wordt beheerd door Runes Movement V.O.F.

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder ondernemingsnummer 72096446 met statutaire zetel te:

Runes Movement VOF

Wilgstraat 57

2565 MB Den Haag

Nederland

Dit is ons handelsadres.

U kunt contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres en op de volgende manieren:

Telefoon: +31 6 48 47 18 51

E-mail: hello@runesmovement.com

Ons btw-nummer is NL858984453B01

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat toegankelijk is via http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Op verzoek aanvaarden wij om deel te nemen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedures voor een instantie voor Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC).

***