Stay dry. Stay powerful.

Onze waarden

Bij Runes Movement

... geloven we oprecht dat professioneel succesvol zijn en je persoonlijke waarden in ere houden elkaar niet hoeven uit te sluiten, als je maar de juiste balans weet te vinden. Volgens ons kun je die ideale balans het beste vergelijken met het biologische concept symbiose, waarbij twee soorten dicht bij elkaar leven en een interactie met elkaar aangaan waarvan ze beide profiteren. Wij zijn ervan overtuigd dat een merk alleen echt succesvol is als zijn relaties met de klanten, het milieu, de maatschappij, de werknemers en de zakenpartners voor alle partijen gunstig zijn.

Meer dan zomaar een merk

Onze marketing is eerlijk en transparant en onze prijzen zijn niet buitensporig hoog.

We bieden een uitstekende klantenservice.

We bouwen aan een forum waar vrouwen hun ervaringen en problemen op het gebied van sport kunnen delen.

Meer dan zomaar een lid van de samenleving

Alle onze zakenpartners moeten laten zien dat hun organisatie de juiste genderbalans heeft.

We werken samen met goede doelen die verband houden met onze bedrijfsdoelstelling.

Onze bedrijfspraktijken zijn ethisch. We maken bijvoorbeeld geen gebruik van lagere arbeidsnormen in ontwikkelingslanden of mazen in de belastingwetgeving.

Meer dan zomaar een verbruiker van natuurlijke hulpbronnen

Waar mogelijk gebruiken we alleen materialen die herbruikbaar, hergebruikt, upcyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn.

We werken alleen samen met fabrikanten die vergelijkbare duurzaamheidsdoelstellingen hanteren.

We gebruiken geen onnodige verpakkingen.

Hoe het allemaal begon

Lees meer